Företagshälsovård

Ryggcentrum Lund erbjuder företagshälsovård inom kiropraktik, stötvågsbehandling, massageterapi och MediYoga. Vi har olika lösningar som kan anpassas för ert företag. Kontakta gärna oss för mer information och ett kostnadsförslag. Kiropraktik, stötvågsbehandling och massageterapi kan sänka kostnaderna för sjukfrånvaro samt det ger de anställda en konstnadsfri förmån. Se även skatteverkets hemsida för mera information avseende avdragsrätt för rehabilitering och förebyggande behandling.

Det går bra att använda friskvårdbidragen till massageterapi samt MediYoga. Kiropraktik och stötvågsbehandling är avdragsgilla för företag som rehabilitering och förebyggande behandling. En del företag använder avsatta friskvårdsmedel till rehabilitering och förebyggande behandling men då ska det bokföras på olika konton avse respektive behandling ovan och olika syften.

Nedan är står ett utdrag ur skatteverkets förtydligan:

Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri.

Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.

Dessutom kan en arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Det kan till exempel röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.

Numera anses så kallad kontorsmassage och liknande behandlingar av enklare slag som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen.

Ryggcentrum Lund

Vi behandlar bland annat ryggvärk, ischias, nackspärr, ryggskott, nack- och huvudvärk, migrän, axelvärk med kiropraktik. Vanliga orsaker till ont i ryggen samt nackbesvären kan vara långvarig felbelastning, dåliga lyft, idrottsskador, våld och trauman mot rygg och leder, stress och en kombination av livsstils problem som t e x för lite regelbunden motion.

Stötvågsbehandling är effektiv mot besvär från senfästen som t e x ont i axel av senförändringar eller kalkaxel, hälsporre, tennis- och golfarmbåge, hälseneproblem, behinneinflammation, hoppar- och löparknän. Ibland föreligger flera diagnoser och flera områden måste behandlas för att få bästa resultat. 

Utforska gärna vår hemsida och läs gärna igenom områden som berör dina besvär. Om ni har några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss via e-post eller telefon.

Följ oss på

Öppettider

 

  • Mån-Tors
    08:00 - 12:00
    13:00 - 17:00
  • Fredag
    08:00 - 12:00
    13:00 - 15:00
  • Helgdagar
    Stängt
  • *Med reservation för ändring vid kurser/utbildning

Samarbetspartners