fbpx
Skip to main content

Huvudvärk

Huvudvärk beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och ihållande huvudvärk skall alltid tas på allvar. Detta gäller speciellt barn och personer som plötsligt eller gradvis får huvudvärk utan att aldrig haft besvär tidigare.

Vanliga symptom

Huvudvärk följs ofta åt av andra symptom som krasslighet, illamående, trötthet, öronsus, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. Återkommande huvudvärk kommer i det långa loppet att påverka humöret. Många blir irriterade, deprimerade och/ eller håglösa.

Huvudvärk är, som alla andra smärtor ett meddelande om att något kan vara fel. Källan till smärtan är ofta felfunktioner i nackens muskler och leder. En och samma patient kan ha flera typer av huvudvärk. Dessa kan gå över i varandra eller likna varandra. Exempelvis kan det börja med en spänningshuvudvärk utlöst av en hård fysisk eller psykisk belastning. Om smärtan får fortsätta kan nackhuvudvärk bli nästa steg, som dessutom kan utlösa migrän. Ett annat exempel är patienten med kraftig spänningshuvudvärk, som efterhand utvecklar kronisk medicininducerad huvudvärk. Se förklaring nedan.

Vanliga typer av huvudvärk

Spänningshuvudvärk, även kallad stresshuvudvärk
Smärtan känns på huvudets båda sidor.
Värken börjar ofta som muskelspänningar i nacke och skuldra och sprider sig till bakhuvudet och fram mot pannan. Känns ofta som ett stramt band.
Vanligtvis förekommer inget illamående eller någon förvarning.

Nackhuvudvärk, även kallad cervikogen huvudvärk
Orsak är oftast låsningar i nackens leder, som kan förvärras vid onaturliga nackställningar eller nackrörelser. Oftast sitter huvudvärken på ena sidan och förväxlas ofta med migrän. Nackhuvudvärk kan ge lättare överkänslighet för ljus- och ljud men inte alls lika uttalat som vid migrän. Den kan även ge nacksmärtor och stram muskulatur i övre delen av nacken

Migrän
Förvarnas ofta med karakteristiska synrubbningar så som flimmer, prickar eller blixtsken.
Smärtan känns pulserande och som regel bara på en sida av huvudet.
Vanligtvis är smärtan intensiv och den förvärras vid ansträngning.
Illamåendet och överkänslighet för ljus- och ljud hör till bilden.

Medicinskt inducerad huvudvärk
Långvarigt och intensivt bruk av smärtstillande mediciner är en av de vanligaste orsakerna till kronisk huvudvärk.

Vanliga orsaker

Felfunktion i nackens muskler och leder.
Huvud- och nackskador (bland annat pisksnärtskador).
Spänningar i käkar och bettfel.
Stress.
Biverkning av läkemedel.
Personer med migrän har en nedärvd överkänslighet i nervsystemet.
Menstruation och andra hormonella förändringar, speciellt hos dem med migrän.
Hjärnskakning.

Ovanliga typer av huvudvärk

Hortons huvudvärk är en ovanlig och invalidiserande huvudvärk som ofta drabbar män.

Huvudvärk kan också bero på annan sjukdom. Till exempel vid infektion med feber, högt blodtryck, förgiftningstillstånd eller cystor/hjärntumörer.

Har du huvudvärk en gång i veckan blir det 50 dagar om året! Sök hjälp innan huvudvärken blir en stor plåga för dig.

Kiropraktisk behandling

Många huvudvärkspatienter har stor nytta av kiropraktorbehandling. Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att patienten som helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna i behandlingen.

För patienter med kronisk huvudvärk, kan regelbundna, uppföljande behandlingar vara ett bättre och tryggare behandlingsalternativ, än ett långvarigt bruk av smärtstillande läkemedel. (Jämför medicinskt inducerad huvudvärk ovan i texten).

Detta kan du göra själv

Sträva efter en sund och regelbunden livsstil.
Sök välbefinnande och undvik stress i vardagen.
Håll dig i god fysisk form.
Om du regelbundet använder smärtstillande tabletter bör du successivt försöka sluta med detta en period (några veckor). Om du har medicininducerad huvudvärk kommer du att märka att du blir bättre efter en tid.