fbpx
Skip to main content

Välkommen till psykolog i Lund

MALIN BÄCKMAN, LEGITIMERAD PSYKOLOG

Att vara människa är att ibland drabbas av svårigheter eller problem som det kan vara svårt att se någon lösning på. Ibland drabbas vi av känslor av ensamhet och meningslöshet. Ibland brottas vi med tankar på att det är något fel på oss som gör att vi inte klarar av att livet lika lätt som alla andra verkar klara det.

Oavsett vad som gjort att du funderar över om samtal med psykolog skulle kunna vara till hjälp för dig kan du boka in en tid för att första besök hos mig. Ett första bedömningssamtal kan leda till att vi kommer överens om att påbörja en behandlingskontakt eller att vi bokar in några få samtal för att reda i någon specifik fråga som upptar dig just nu.

Jag har arbetat som psykolog i snart 20 år, dels inom primärvården och även på sjukhus med patienter som drabbats av allvarlig fysisk sjukdom, och har lång vana att möta människor i olika typer av livskriser, människor som drabbats av fysisk sjukdom eller som har stressrelaterade bekymmer, som lider av sömnproblem, olika typer av ångestproblem, depression eller smärtproblematik, posttraumatisk stress (PTSD) eller som har existentiella funderingar kring livet.

Jag har min grundutbildning inom KBT och har haft ett långt intresse för Mindfulness och ACT som komplement eller alternativ till mer traditionell KBT. I varje samtalskontakt kommer vi gemensamt fram till vilken metod som passar bäst att arbeta utifrån.

Du kan boka nybesök antingen på hemsidan eller ringa 046-4601266 så hjälper receptionisten dig.

Återbesök bokas i samråd med psykolog när vi kommit överens om detta.

Observera att de psykologtjänster som erbjuds på Ryggcentrum i Lund inte subventioneras av den offentliga vården. Det innebär att frikort inte gäller och att du själv står för hela kostnaden för besöket. I vissa fall kan hemförsäkring täcka kostnaden. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.

Som behandlare förbehåller jag mig rätten att göra en bedömning av om jag kan åta mig ett uppdrag eller om jag bedömer att det är lämpligare med kontakt inom den offentliga vården (primärvård eller psykiatri).

Om du brottas med självmordstankar och / eller självmordsplaner skall du vända dig till psykiatrin för att få adekvat hjälp.

Vid allvarliga akuta besvär ska du alltid vända dig till psykiatrisk akutmottagning.

psykolog Malin Bäckman