fbpx
Skip to main content

Välkommen till psykolog i Lund

MALIN BÄCKMAN, LEGITIMERAD PSYKOLOG

Att vara människa är att ibland drabbas av svårigheter eller problem som det kan vara svårt att se någon lösning på. Ibland drabbas vi av känslor av ensamhet och meningslöshet. Ibland brottas vi med tankar på att det är något fel på oss som gör att vi inte klarar av livet lika lätt som alla andra verkar göra.

Oavsett vad som gjort att du funderar över om samtal med psykolog skulle kunna vara till hjälp för dig kan du boka in en tid för ett första besök. Ett bedömningssamtal kan leda till att vi kommer överens om att påbörja en behandlingskontakt eller att vi bokar in några få samtal utifrån ett specifikt problem som upptar dig just nu. 

Jag har arbetat som psykolog 20 år, dels inom primärvård och dels inom högspecialiserad vård med människor som drabbats av allvarlig fysisk sjukdom. Jag har lång vana att möta människor i olika typer av livskriser, människor som drabbats av fysisk sjukdom eller som har stressrelaterade bekymmer, som lider av sömnproblem, olika typer av ångestproblem, depression eller smärtproblematik, posttraumatisk stress (PTSD) eller som har existentiella funderingar kring livet.

Jag har ett särskilt intresse för kvinnors psykiska hälsa och de utmaningar kvinnor ställs inför från barndom till åldrande. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män diagnostiseras med depression, ångest, smärtproblematik och stressrelaterade sjukdomar. Känsligheten för psykisk ohälsa ökar under graviditet och efter barnafödande. Sjukskrivningstal för kvinnor blir dessutom högre efter första barnets födelse. Många kvinnor beskriver  psykologiska påfrestningar under klimakteriet, men det finns inte mycket forskning kring detta.

Jag har även ett gediget intresse för levnadsvanor, dels de vanor som hjälper oss att uppnå så god psykisk och fysisk hälsa som möjligt, men givetvis också hur vi skapar motivation för varaktig förändring. Jag deltog under flera års tid i ett forskningsprojekt med inriktning på levnadsvaneförändringar vid typ 2-diabetes och har även hjälpt många människor att sluta röka, förändra matvanor och komma igång med träning i samband med sjukdom.

Jag har min grundutbildning inom KBT och har haft ett långt intresse för Mindfulness och ACT som komplement eller alternativ till mer traditionell KBT. I varje samtalskontakt kommer vi gemensamt fram till vilken metod som passar bäst att arbeta utifrån. 

Jag har även vidareutbildat mig inom Psykologisk coaching och erbjuder coachande samtal antingen som ett enstaka besök eller en samtalsserie. Psykologisk coaching kan vara mycket hjälpsamt när man behöver komma vidare i att lösa ett problem eller för att hitta rätt strategier för att nå sina mål. 

Du kan boka nybesök antingen på hemsidan eller ringa 046-4601266 så hjälper  receptionisten dig.

Återbesök bokas i samråd med psykolog när vi kommit överens om detta.

Ordinarie pris för psykologbesök hittar du här

Observera att de psykologtjänster som erbjuds på Ryggcentrum i Lund inte subventioneras av den offentliga vården. Det innebär att frikort inte gäller och att du själv står för hela kostnaden för besöket. I vissa fall kan hemförsäkring täcka kostnaden. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.

Som behandlare förbehåller jag mig rätten att göra en bedömning av om jag kan åta mig ett uppdrag eller om jag bedömer att det är lämpligare med kontakt inom den offentliga vården (primärvård eller psykiatri)

Om du brottas med självmordstankar och / eller självmordsplaner skall du vända dig till psykiatrin för att få adekvat hjälp. 

Vid allvarliga akuta psykiska besvär ska du alltid vända dig till psykiatrisk akutmottagning.

psykolog Malin Bäckman