fbpx
Skip to main content

Andra besöket

Återbesöket hos kiropraktorn

Vid återbesök (2:a besöket) fortsätter vi att behandla enligt vårdplanen. Besöket tar mellan 5-15 minuter beroende på vilken behandling som utförs. Vid behov gör vi ändringar i behandlingsåtgärd eller i träningsprogrammet.

Ibland kan det uppstå situationer då det är nödvändigt att göra en ny undersökning vid t ex ny skada/händelse som förändrat tidigare symtom. I dessa fall rekommenderar vi dig att ringa vår reception för att få en tid till nybesök för att vi ska kunna göra en ny och grundlig undersökning.