fbpx
Skip to main content

Välkommen till kiropraktor i Lund

 Specialiserad på besvär i rörelseapparaten och nervsystemet

Kiropraktor, din nerv-, muskel- och skelettexpert

Fler och fler upptäcker fördelarna med kiropraktik
Detta gör en kiropraktor
Kiropraktisk behandling
Kiropraktisk ledbehandling
Behandlingsreaktioner, komplikationer och biverkningar
Patientens rättigheter
Patientens ansvar
Legitimation
Utbildning
Legitimerad Kiropraktorers Riksorganisation, LKR

 Kiropraktor, din nerv-, muskel- och skelettexpert

En kiropraktor är specialiserad på besvär i rörelseapparaten och nervsystemet.
De vanligaste problemen en kiropraktor behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, frusen axel, huvudvärk, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor.
Många går bara till en kiropraktor när det gör ont i ryggen eller nacken, men det kan även vara bra att få kiropraktisk behandling i förebyggande syfte. När en dåligt fungerade led behandlas i ett tidigt skede så kan man klara sig bättre från möjliga framtida problem.

 Fler och fler upptäcker fördelarna med kiropraktik

Symptom från neuro- och muskelskelettsystemet är en av de vanligaste orsakerna till hälsoproblem i Sverige. Kostnaderna som detta medför är enorma både för den enskilde personen och för samhället. I genomsnitt behandlar en kiropraktor 18 gånger så många ryggpatienter som en allmänläkare och nio gånger så många som en sjukgymnast (Lönnberg 1997).

 Detta gör en kiropraktor

 • Undersöker och diagnostiserar
 • Kommer med förslag till behandlingsform
 • Ger kiropraktisk behandling
 • Ger stötvågs behandling
 • Ger information, råd och vägledning för att bemästra och förebygga besvär
 • Remitterar till röntgen
 • Hänvisar till annan vårdpersonal om det är nödvändigt


 Kiropraktisk behandling

Huvudmålsättningen vid kiropraktisk behandling är att återställa normal ledfunktion samt att reducera smärtan, främja generell hälsa och öka livskvaliteten. I behandlingen av den enskilde patienten läggs stor vikt vid att se patienten i helhetsperspektiv efter utvärdering. Kiropraktorn använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen men använder även andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskel, bindväv och nervsystem.

 Kiropraktisk ledbehandling

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av onormal rörelse i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk ledbehandling/justering kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktor främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är justering, där en låst led frigörs med en snabb och precis rörelse.
Denna snabba och passiva töjning av strukturerna omkring leden, medför en omedelbar reflexorisk avslappning av överspänd, djup muskulatur som hindrat leden att röra sig normalt. Samtidigt separeras ledytorna och ett klickljud uppstår ofta, men inte alltid. I de olika kiropraktiska behandlingsmetoderna eftersträvas hög specificitet för bästa möjlighet att isolera involverad led och tillhörande muskulatur. Behandlingen har oftast en omedelbar neurofysiologisk verkan i form av smärtdämpning och är sällan förenad med smärta.

 • Specifik ledbehandling/justering
 • Töjningar
 • Muskulära tekniker
 • Stabiliserande träning
 • Excentrisk träning
 • Övningar, råd och vägledning


 Behandlingsreaktioner, komplikationer och biverkningar

Det är normalt med mindre, övergående reaktioner efter kiropraktorbehandling som t.ex. lokal ömhet, stelhet och trötthet. Som vid all verksam behandling kan det uppstå biverkningar utöver normala behandlingsreaktioner. Risken för allvarliga komplikationer är minimal och behandlingen är dokumenterad trygg och effektiv. Har du behov för mer information, kontakta din kiropraktor alternativt Legitimerade kiropraktorers riksorganisation (www.lkr.se).


 Patientens rättigheter

 • Patienten har rätt att få information som är nödvändig för att få insikt om sitt hälsotillstånd och innehållet av behandlingen.
 • Rätt till att medverka vid val av tillgängliga och motiverade undersökningar och behandlingsmetoder.
 • Har rätt till insyn i sin egen journal.


 Patientens ansvar

 • Patienten förpliktigar sig att bidra med korrekta och fullständiga upplysningar om sin egen hälsosituation.
 • Efter bästa förmåga följa kiropraktorns instruktioner och råd.
 • Aktivt bidra med att bemästra och förebygga sina besvär i samråd med kiropraktorn.


 Legitimation

Kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning blev legitimerade i Sverige 1989. För att bli legitimerad som kiropraktor i Sverige efter utbildningen i utlandet krävde Socialstyrelsen, förutom godkänd utbildning vid en ackrediterad skola, avklarad kurs i författningskunskap och socialmedicin, assistenttjänstgöring under handledning på kiropraktormottagning i nio månader och auskultation inom svensk sjukvård under tre månader.
Riksdagen tog beslut den 8 februari 2006 att legitimerade kiropraktor i Sverige också får en skyddad yrkestitel. Beslutet vann laga kraft den 1 april 2006 och leder till kvalitetsgaranti och därmed en förbättrad patientsäkerhet.

 Utbildning

Det finns idag endast en grupp legitimerad kiropraktor i Sverige med internationellt godkänd akademisk utbildning - LKR.
En kiropraktorutbildning tar minimum sex år (fem till sex år på universitet och ett år allmäntjänstgöring). Utbildningen representerar en akademisk kompetensnivå som motsvarar andra långa yrkesutbildningar inom hälso-  och sjukvård som tex läkare och tandläkare. Kiropraktorn har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i rörelseapparaten samt nervsystemet och har därtill mycket goda röntgenkunskaper.
Kiropraktor är välintegrerad i samhället och hänvisar patienten vidare när annan vård anses nödvändig för gynna patientens välmående.
Om du är intresserad av kiropraktorutbildningen rekommenderar vi dig att söka mer information på Syddansk universitetets hemsida www.sdu.dk.


 Legitimerad Kiropraktorers Riksorganisation, LKR

Legitimerad Kiropraktorers Riksorganisation, LKR är ett medlemsförbund i SRAT- som i sin tur är medlem i SACO- och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige.

För närvarande är samtliga medlemmar utbildade i utlandet eftersom ingen skola i Sverige uppfyller de akademiska utbildningskraven fastställa av CCE (The Council on Chiropractic Education), den oberoende kontrollinstans som utvärderar kvalitén på internationella kiropraktorutbildningar.

Symbolen med tre ryggrader är din kiropraktiska kvalitetsgaranti. Den garanterar att Du får en säker och effektiv specialistbehandling av kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning. Symbolens form för tankarna till den naturliga kurvform som varje frisk rygg har. Kiropraktorbehandlingens process och verkan symboliseras av färgerna rött, blått och grönt vilka står för:
Från obalans genom förändring till hälsa

LKR