fbpx
Skip to main content

Axeltendinoser

Axeltendinoser (Axeltendiniter, supraspinatus-, infraspinatus-, deltoideus-, biceps- och coracobrachialis-tendinos/tendinit) är flera diagnoser i axeln och dess närliggande område.

I axeln kan det uppstå förändringar i musklens senfästet på grund av långvarig överbelastning eller akut skada. Supraspinatustendinos/tendinit är den vanligaste och mest kända av dessa diagnoser. Tendinoser/tendiniter förekommer även i andra senfästen på muskler i överarmen eller akromion (skulderbladets övre benutskott). Muskler som ofta drabbas är infraspinatus, subscapularis, deltoideus. Även bicepsmuskelns långa senfäste på överarmen nära axelleden kan drabbas. Mer sällsynt är tendinos/tendinit i coracobrachialis muskelns senfäste.

Skillnaden mellan en tendinit och tendinos är att vid tendinit föreligger en inflammation. Vid tendinoser är skademekanismen ofta en långvarig fel- eller överbelastning på musklens senfäste som ger en förändring av vävnaden. Ibland debuterar skadan med akut inflammation (tendinit) som i senare skede övergår till en tendinos, men andra gånger kommer symtomen smygande.

En förtjockning av av supraspinatus muskeln kan även leda till impingement d v s inklämningstillstånd av muskeln/senan mellan skulderbladets övre benutskott och överarmen.
Samma tillstånd kan kan uppstå vid kalkaxel. Kalkavlagringar kan uppstå vid upprepade mikroskador. Se diagnosen kalkaxel.

Symtom

Beroende på vilken muskel som är drabbad kan symtombilden skilja sig något. Eftersom ovanstående muskler fäster olika men i angränsande områden omkring skulderbladets övre samt främre benutskott och på överarmen i nära relation till axeln ger dessa diagnoser symtom i axelregion. Ibland kan även smärta/värk sprida sig ner i överarmen samt skuldran och upp mot nacken. Vid undersökning identifierar kiropraktorn vilka muskler som gör ont genom att trycka och känna på området. Tester av muskelstyrka och rörlighet kan hjälpa till att avgöra vilka muskler som provocerar smärtan. Tillsammans avgör utfallet av undersökningen samt sjukhistorian valet av behandling.

Behandling

Vid kroniska tendinoser rekommenderas stötvågsbehandling samt efterföljande rehabiliterande träning av de stabiliserande musklerna omkring axeln.