fbpx
Skip to main content

Löparknä

Löparknä (Iliotibialbandsyndrome, Runners knee) är en överbelastning i iliotibiala bandet (löper längs med låret från skenbenet till bäckenbenet) som leder till smärta. Vid akuta besvär kan inflammation förekomma i området men vid kroniska tillstånd är inflammation sällan påvisbar. Tillståndet vid långvariga besvär tillhör så kallade tendinoser. Skademekanismen är ofta en långvarig fel- eller överbelastning på musklens senfäste som ger en förändring av vävnaden. Oftast lokaliseras smärtan till knäledens utsida pga. överansträngning kombinerat med ökad friktion i området. De drabbade löptränar ofta och länge och de flesta är 20–40-åriga män.

Symtom

Vid löparknä upplevs smärta på knäledens utsida som kan stråla uppåt eller nedåt. Smärtan kommer efter att idrottaren sprungit en viss sträcka och ökar i intensitet tills träningspasset avbryts. Vid vila försvinner smärtan, men kommer tillbaka då träningen fortsätter. Att gå i uppförsbackar eller uppför trappor kan vara smärtsamt.

Behandling

Val av behandling vid kronisk löparknä är stötvågsbehandling. Under pågående behandlingförlopp med stötvågsbehandling rekommenderar vi vila från löpträning. I slutskedet av behandlingen kan excentriskträning och stretching påbörjas i rehabiliterande syfte.