fbpx
Skip to main content

Vad händer hos kiropraktorn

Första besöket hos kiropraktorn

Vid första besöket hjälper vår receptionist dig med inskrivningen av person- och adressuppgifter i vår reception. Betalning av besöket sker även här. Vi accepterar kontanter, Mastercard, Maestro, Visa samt Visa Electron.

Efter inskrivningen går det bra att sitta ner och läsa en tidskrift i väntrummet/receptionen och snart kallas du in till kiropraktorn.

Kiropraktorn går sedan igenom din sjukhistoria där du får berätta om din besvär. Eventuellt ställs fördjupande frågor när det är relevant för att få en bättre förståelse om vad som kan vara orsaken till dina besvär.  Det är viktigt att du upplyser oss om du har några andra sjukdomar speciellt då avseende tumörsjukdomar eller benskörhet. Vi vill säkerställa att symtomen kommer från rörelseapparaten och inte från de inre organen. Det är även viktig att du upplyser oss om du behandlas med Waran.

Nästa steg är inspektion av hållning och rörelseförmåga av ryggraden och relevanta leder. Beroende på sjukhistorian och symtombild görs palpation (undersökning med hjälp av händerna) av leder och ryggrad, ortopediska, neurologiska och kiropraktiska tester. I några fall kan vi även behöva komplettera med test av blodtryck och puls.

Vi kan även behöva remittera till röntgenundersökning innan vi kan ta ställning till behandlingsåtgärd.

Kiropraktorn gör sedan en analys där vi sammanfattar din sjukhistoria med resultaten av undersökningen. Därefter gör vi en rekommenderad vårdplan för dig förutsatt att inga kontraindikationer framkommer i sjukhistorian och/eller i undersökningen.

Det är ofta viktigt med intensiv behandling i början för att få bäst möjliga resultat. Försök därför att följa vårdplanen som planerats för dig. Vi rekommenderar alltid att följa upp med ett återbesök, även om du redan känner dig besvärsfri. Vi vill försäkra oss om att din rygg fungerar så bra som möjligt innan vi avslutar behandlingen. Denna behandlingsstrategi är mera framgångsrik när det gällar att minska risken för återfall.
Förebyggande behandling kan också vara ett alternativ speciellt om du har haft många återfall senaste tiden.

Några patienter remitteras vidare till ortoped, neurolog, reumatolog eller till sin allmänläkare för vidare utredning. Vi samarbetar även med sjukgymnaster, i de fall vi bedömmer att det behövs mera vägledning och stöd under ett träningsförlopp.

Vid behov kan vi även erbjuda kompletterande mjukdelsbehandling hos vår massageterapeut.

Vårdplanen innehåller ofta behandling med manuella/kiropraktiska tekniker, generella råd samt även förebyggande träning. Det är viktigt att du följer råden och aktivt deltar under behandlingsförloppet för att vi ska uppnå bästa möjliga resultat.

Oftast men inte alltid kan behandlingen påbörjas vid första besöket.