fbpx
Skip to main content

Före ditt besök hos kiropraktorn

Det går bra att boka tid till kiropraktor utan att ni har blivit undersökta av läkare eller annan terapeut. Vi har inga krav på att ni ska genomgått en röntgenundersökning innan besöket men ta gärna med eventuella journaler eller röntgensvar/bilder om sådana finns.

Om ni vill ha ett andra yttrande avseende röntgenbilder kan ni lämna dessa på datamedia, vanligtvis CD-ROM, i vår reception. Skriftliga röntgensvar bör då även bifogas.

Om ni vill att vi ska rekvirera era journalhandlingar från annan klinik behöver vi ert skriftliga medgivande. Rekvisitionsblankett för detta finns att hämta i vår reception.