fbpx
Skip to main content

Stötvågsbehandling

Tryckvågsbehandling, Radial tryckvågsbehandling. Radial Extracorporeal Shock Wavetherapy, rESWT. Terapeutisk akustisk energi.

Var och När används stötvågsbehandling
Hur fungerar det
Behandlingen
Vad stötvågsbehandlas
Vilka resultat kan jag förvänta mig av stötvågsbehandling
Historia
När får du inte stötvågsbehandling

 

Var och När används stötvågsbehandling 

De delar av kroppen som vi behandlar är axlar, armbågar, höfter, knän och fötter. I dessa områden behandlas långdragna sen- och muskelbesvär samt även kalkutväxter eller kalkavlagringar i senan/muskeln.

Hur fungerar det 

I instrumentets (EMS Swiss DolorClast Master) basenhet finns en kompressor som skapar tryckluft. Tryckluften leds in i applikatorn som består av ett rör med en kula i. Kulan trycks mot botten av applikatorn som mekaniskt trycker på det behandlade området. Stötvågorna som skapas av det mekaniska trycket kan lätt transporteras i våra kroppar eftersom vatten utgör en stor del av kroppen, ca 65 % av vikten, och är en utmärkt transportör. När stötvågorna når seninflammationer och kalkutväxter påverkas deras struktur.
Det finns två typer av stötvågor: radiell stötvåg (rESWT) och fokuserad stötvåg (fESWT). rESWT, som är mest använd idag, når 4-6 cm ner i vävnaden och sprider energin till en större yta. fESWT når 10-15 cm ner i vävnaden och är fokuserad till en mindre yta.

Behandlingen 

Undersökning och behandlingen utförs alltid av kiropraktor med 5 årig universitetsutbildning. Vi är certifierade enligt ATRAD (Association for Radial Pain Therapy).


Behandlingen tar 3-10 minuter då 1000-5000 tryckvågor appliceras på behandlingsområdet. Det kan göra ont, men de flesta står ut. Det går bra att ta receptfria smärtlindrande läkemedel utan anti-inflammatorisk verkan en timme innan behandling. Inför första besöket rekommenderar vi ingen smärtlindring då detta försvårar möjligheten att ställa rätt diagnos. Direkt efterbehandlingen känns för det mesta ingen smärta, dock kan det uppstå en diffus smärta någon timme efter som kan vara i 24-48 timmar. Avstå från aktiviteter som belastar behandlingsområdet under 48 timmar. Behandlingen ger bäst resultat vid 2-5 behandlingar. För de mesta finns inga biverkningar, annars är de mycket milda. Man kan få blåmärke på behandlat område.

Vad stötvågsbehandlas 

Vanliga diagnoser som effektivt stötvågbehandlas är hälsporre, hälseneinflammation, hopparknä, löparknä, tennisarmbåge, golfarmbåge, kalkaxel, tendiniter/tendinoser omkring axeln.

 

Vilka resultat kan jag förvänta mig av stötvågsbehandling 

Stötvågsbehandling är en framgångsrik och effektiv metod. Beroende på vilken diagnos som behandlas blir upptill 80% hjälpta av behandlingen. Metoden är mest effektiv på kroniska tillstånd där ofta andra metoder inte lyckats att uppnå förväntat resultat.

Historia 

Från 1960-talet har det forskats på stötvågors/tryckvågors effekt, då möjligheten att bota utan att använda kirurgiska ingrepp upptäcktes. Dornier utvecklade metoden under 1970-talet för behandling av njursten och förkalkning i urinvägarna. Njurstenar slås sönder av den mekaniska energin och de små bitarna kommer ut med urinen. Andra delar av vävnaden får inga skador eftersom deras uppbyggnad skiljer sig från njurstenen. Behandlingen mot njursten har funnits sen 1980-talet och är förstahandsvalet inom sjukvården idag.

Forskningen har fortsatt på andra typer av åkommor i senor och muskler som påminner om njursten i det att det finns en skada i en vävnad som skiljer sig i sin uppbyggnad från omkringliggande vävnad. Det har även testats att bryta ner förkalkningar i axlar samt behandla mjukdelsvävnad. I dessa fall tros att den mekaniska energin leder till en läkande process där ämnesomsättning och blodflödet ökar samt att produktionen av proteiner som är viktiga i vävnaden stiger/ökar och att inflammationsliknande processer startas. Mekanismerna kring den läkande processen är inte helt utredda.

När får du inte stötvågsbehandlas 

  • Om du har akut inflammation i behandlingsområdet
  • Om du har cancer
  • Om du är gravid

Antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering är relativa kontraindikationer. Om du har hjärt- och cirkulationsrubbningar eller ökad blödningstendens ska du uppge detta vid första besöket. Kortisoninjektion i området som ska behandlas bör även undvikas under tiden du stötvågsbehandlas. Vi rekommenderar även att vänta med stötvågsbehandling i ca 2 månader efter en kortisoninjektion om det är samma område ska behandlas. Konsultera din kiropraktor om du är osäker.