fbpx
Skip to main content

Frågor och svar

Jag har fått ryggskott, vad kan jag göra själv?

Många blir överraskade av hur intensiv smärtan kan vara i det akuta skedet. Det är vanligt att smärtan förvärras vid lägesförändringar som t.ex. att resa sig upp från sittande. Att gå långsamt och kortare sträcker brukar ge lindring. Upprepa detta ofta. Om du behöver vila en stund lägg dig helst på ryggen med höfterna böjda i ca 90 grader och med benen upp på några kuddar. I detta läge är det oftast minst tryck på ryggens leder och diskar.
Värme kudde i ca 20 minuter kan lindra. Andra upplever att en ispåse med en handduk emellan ger motsvarande lindrande effekt.
Det är viktigt att veta att smärtan oftast är oproportionerligt intensivt i förhållande till dess allvar.
Tänk på att kiropraktisk behandling i ett tidigt skede oftare ger mildare och kortare förlopp.

Vad kan jag själv göra vid nackspärr?

Ibland kommer nackspärren efter en dålig rörelse då smärtan kommer hastigt. Försök då omgående att göra upprepade vridrörelser med huvudet i en riktning. Stanna rörelsen då smärtan kommer och gå tillbaka till utgångsläget och upprepa 10-15 gånger. Gör sedan rörelsen åt andra hållet. Upprepa detta flera gånger om dagen.
Vid andra tillfällen vaknar man med stelheten och smärtan. Försök då att göra samma rörelser som ovan. Det brukar dock vara svårare att få igång rörligheten och få ner smärtan då man redan blivit stel under natten.
Både kyla och värme kan ge en viss lindring. Vetekudde i 20 minuter mot nacken och skuldran lindrar. Ispåse med lite tyg emellan i 5-10 minuter.
Några tycker att nackkrage ger en lindring för stunden men den bör inte användas mer än kortare stunder.
Tänk på att kiropraktisk behandling i ett tidigt skede oftare ger mildare och kortare förlopp.

Jag har en längre tid haft huvudvärk som ibland ger migränanfall, kan kiropraktik hjälpa mig?

Många som får huvudvärk och migrän har en kombination av olika huvudvärksformer som helt eller delvis kan vara utlösta från nacken. För att komma närmare problemet behöver en kiropraktor undersöka dig för att göra en bedömning om behandlingen kan hjälpa dig.

Jag hade ont i ländryggen i några dagar och nu har jag fått smärta ner i benet?

Troligen har du fått ischias. Det är ett vanligt förlopp att man i några dagar har ont i ländryggen och sedan efter dagar till veckor tillkommer utstrålning ner i benet. Eftersom detta är en försämring av förloppet rekommenderar vi att du bokar tid till kiropraktor för undersökning och bedömning.

Jag har fått diskbråck, kan kiropraktorn hjälpa mig?

Forskning har visat att om man behandlar patienter som ska opereras för diskbråck i ländryggen med kiropraktik under 3 månader då blir 60 % så bra att de inte behöver opereras. Resterande som inte blivit hjälpt av kiropraktik får samma resultat vid operation som de som inte provade kiropraktik först.
J Manipulative Physiol Ther. 2010 Oct;33(8):576-84
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21036279

Kan kiropraktik hjälpa att förebygga mina rygg- och nackbesvär?

Beroende på hur ofta du besväras eller om du alltid har vissa besvär kvar, även då du känner dig som bäst, kan en behandlingsstrategi med förebyggande behandlingar minska dina besvär ytterligare och ofta hjälpa dig att vara symtomfri eller symtomlindrad. Tänk på att dina hälsa är din viktigaste tillgång och att minska och förebygga framtida besvär är att föredra.
I ens vardag finns ofta faktorer som kan vara svåra att förändra. Dessa kan ge en negativ belastning och stress på ryggraden och nervsystemet. Det innebar att återfallsrisken alltid finns där. Andra faktorer går att påverka. Därför är det viktigt att följa vårdplanen som kiropraktorn ger dig för att få bästa resultat. Oftast innefattar vårdplanen förebyggande träning, förslag på åtgärder som du kan göra i din vardag och förändringar av ergonomin på din arbetsplats samt förebyggande behandling hos kiropraktorn.
J Occup Environ Med. 2011 Apr;53(4):396-404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407100

Ska jag söka till kiropraktor eller sjukgymnast?

Kiropraktor är den som här längst utbildning inom besvär som kan härledas till rörelseapparaten. Statistiken säger att i genomsnitt behandlar en kiropraktor 18 gånger så många ryggpatienter som en allmänläkare och nio gånger så många som en sjukgymnast (Ugeskr Laeger. 1997 Apr 7;159(15):2207-14). Det gör att kiropraktor får en stor erfarenhet inom området.
Kiropraktor gör en bedömning om du behöver komplettera med sjukgymnastik eller om du behöver söka läkare för dina besvär.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9148544

Kan jag kombinera kiropraktik med sjukgymnastik?

JA. Du kan absolut behandlas med kiropraktik parallellt under tiden då du går på sjukgymnastik. Kiropraktorn gör en bedömning vid konsultationen om kiropraktik kan var ett fungerande komplement för dig.
Det viktigaste för oss är att du som patient blir så bra som möjligt oavsett kombination av olika behandlingsformer och metoder.

Kan kiropraktik vara farligt?

Nej, kiropraktisk behandling är inte farlig om den utförs av en kvalificerad kiropraktor. Det är normalt med mindre, övergående reaktioner efter kiropraktorbehandling som t.ex. lokal ömhet, stelhet och trötthet. Som vid all verksam behandling kan det uppstå biverkningar utöver normala behandlingsreaktioner. Risken för allvarliga komplikationer är minimal och behandlingen är dokumenterad trygg och effektiv.

Kan behandlingen hos kiropraktor ge diskbråck?

Kiropraktik ger inte diskbråck. Diskbråck är en förslitnings process som tar många år att utvecklas och symtomen av ett diskbråck kan komma när som helst i livet. Flertalet av patienterna som söker till kiropraktor har ett äldre eller nytt diskbråck i ryggen eller nacken. Många har så kallade tysta diskbråck dvs. att de inte har några symtom på nervrotstryck. Om en nerv blir irriterade pga. ökat tryck mot den kan man få symtom i form av smärtor och domningar samt funktionsbortfall i ben och armar.