fbpx
Skip to main content

MediYoga

MediYoga - Terapeutisk Session

MediYoga är en svenskutvecklad medicinsk och terapeutisk yogaform som är forskad, beprövad och används brett inom svensk hälso- och sjukvård. MediYoga karaktäriseras av mjuka lugna rörelser, medveten andning, koncentrationstekniker och avslappning som kombineras med meditation. Yogan kan utföras både liggande eller sittande och kräver inga förkunskaper från dig. Du behöver inte ha besvär för att använda MediYoga som ett verktyg/träningsform utan kan med fördel skapa en bättre hälsa, harmoni och välmående i vardagen genom att använda yogan regelbundet.

Det råder idag ingen tvekan om att yoga och meditation ger flertalet positiva medicinska effekter. Inom svensk forskning på MediYoga har resultaten visat goda effekter på bl.a. stress, rygg-, hjärt- och sömnproblem, högt blodtryck, oro och ångest. Du kan ta del av forskningen på www.mediyoga.se under ”Forskning”

Under en MediYoga Terapeutisk Session går vi gemensamt igenom din situation genom ett terapeutiskt samtal där vi utifrån ett medicinskt och holistiskt perspektiv försöker identifiera orsaker till rådande obalanser. Målsättningen är att du dels skall få en ökad förståelse för grundläggande orsaker till obalanser och ett individuellt upplägg med övningar på din nivå så att du själv kan träna hemma för att påverka din egen självläkning och balans.

På Ryggcentrum Lund är det MediYogaterapeut Juan Carlos som kommer att hålla i sessionerna. Han är både lärare och instruktör i MediYoga. Juan Carlos började att praktisera Yoga redan för över tjugofem års sedan och han utövar och undervisar i detta dagligen. Dessutom är Juan Carlos utbildad massageterapeut och arbetar med detta övriga tider.

Välkomna!

MediYoga nybesök, enskild session, 90 min. Pris 1200 kr

Boka detta besök först även om du provat yoga tidigare. I denna del lägger vi stor del av tiden på samtalet för att kartlägga orsaker och obalanser som påverkar/-at din hälsa och ditt välbefinnande. Utifrån detta görs en individuell bedömning utifrån dina behov och förutsättningar. Du får med dig råd och ett personligt träningsupplägg som du kan börja praktisera.

MediYoga återbesök, enskild session, 60 min. Pris 600 kr

Vi rekommenderar återbesök ca. 3-4 veckor efter den första session för att gå igenom hur det har fungerat med den självständiga yogaträningen. Eventuella frågor och funderingar tas upp och diskuteras likväl som fördjupning i utförandet och dess effekter. Utifrån detta gör justering av upplägget och ev. kompletteringar. Beroende på hur du själv tar till dig träningen avgör du själv om och hur många återbesök du behöver.

Det går bra att boka tid online eller ring 046-4601266.

MediYoga kurser

Vi erbjuder även kurser i MediYoga.